Historie nedávná (ves a sklárna)

Historie Nižboru je poměrně zajímavá, protože obec nevznikla jako ves v podhradí, jak bývá pro městečka a vesnice pod hrady typické. Je i mnohem novější než hrad. Základem obce se stala železná huť, která zde byla založena v první polovině 16. století majiteli hradu, pány z Losů. Tedy ne tak zcela “majiteli”, hrad jim nebyl prodán, byl jim pouze zastaven panovníkem. Ves se zdárně rozrůstala a pod jménem Nová Huť pod Nižborem existovala až do roku 1946, kdy byla přejmenována na Nižbor.

Huť zanikla ve druhé polovině 19. století, čímž Nižbor přišel o pracovní příležitosti a část obyvatel se musela odstěhovat za prací. Naštěstí ještě před koncem 19. století se stal Nižbor populární svou nádhernou přírodou, klidem, řekou a blízkostí Prahy a byl stále vyhledávanějším rekreačním centrem. Pražané sem s oblibou jezdili na “letní byt”, kupovali chalupy, pronajímali si pokoje a později i stavěli chaty. Vesnice ožila a prosperovala a její obliba přetrvává dodnes. Dokonce se ještě zvýšila vytvořením naučné vodácké stezky na Berounce a rekonstrukcí zámku. 


Rok 1903 je v historii obce významným mezníkem, protože tehdy zde byla založena sklárna. Její zakladatel, Antonín Rückl, byl členem známého sklářského rodu. Ten u nás postavil skláren hned několik, v roce 1945 byly ovšem jeho rozsáhlé a prosperující podniky znárodněny. Zpět do rukou majitelů, resp. jejich potomků se sklárna dostala až v roce 1992. Kromě užitkově dekorativních předmětů, jako jsou broušené sklenice, misky, apod. sklárna vyrábí i poměrně proslavené sportovní trofeje a poháry. Mezi jejich výtvory patří například soška Českého lva nebo pohár Ceny prezidenta republiky.


Sklárna nabízí možnost skupinových i individuálních prohlídek s průvodcem. Při prohlídce, která trvá necelou hodinu, návštěvníci shlédnou všechny etapy výroby křišťálových předmětů a také ukázku ruční tvorby. Jedna z prodejen vyráběných předmětů je i přímo v areálu sklárny, takže si návštěvníci mohou odnést i suvenýr. Nechybí ani možnost občerstvení.