Poděkování

Text a foto

Kateřina Lipinská

Absolventka pedagogiky, psychologie a angličtiny na pedagogické fakultě UK, redaktorka článků o zvířatech, psychologii a historii. Mezi její zájmy patří historie, cestování především po českých hradech, amatérské fotografování, living history a jezdectví. Další fotografie z toulek po českých hradech a zámcích naleznete na http://galerie.moje.cz/hrady

Fotografie

Ivan Hynek

Absolvent berounského gymnázia, Fakulty tělesné výchovy a sportu Praha a Přírodovědecké fakulty UK Praha. V současné době učitel na berounském gymnáziu Joachima Barranda a provozovatel půjčovny lodí na Berounce. Mezi jeho zájmy patří sport ve všech podobách a formách, fotografování a rybaření.

Sdružení Boiové a Fergunna

Fotografie z keltských akcí laskavě poskytlo občanské sdružení Boiové a Fergunna. Sdružení se zabývá rekonstrukcí života Keltů na našem území v období 3. - 2. století př. n. l.  a jeho cíle by se daly shrnout do jedné věty - bavit a vzdělávat sebe i druhé. Rekonstruovat kulturu středního laténu není pochopitelně vzhledem k malému množství dobových záznamů a nálezů nic lehkého. Přesto se sdružení snaží zachovat dobovou věrnost nebo alespoň volí nejmenší zlo. Centrem jeho zájmu jsou především řemesla, kuchyně a experimenty v oblasti válečnictví. Více se dozvíte na stránkách www.kelti.cz

Za fotografie rovněž děkujeme spol. CzechTourism.

Mapy

Za poskytnutí mapových podkladů děkujeme firmě Centrum.cz a DPA s.r.o.